Otevřené a uzavřené podílové fondy

Otevřené a uzavřené podílové fondy

Jednou z možností zhodnocování peněz jsou zmiňované podílové fondy. Podílové fondy jsou formou kolektivního investování, stejně jako například investiční fondy. Rozdíl je v tom, že investiční fondy jsou zakládány jako právnická osoba, kdežto podílové fondy ne. V rámci kolektivního investování množství investorů vloží své peníze do fondu, který je poté spravován manažery. Ti investují za nás. Podílové fondy jsou otevírány investičními společnostmi. Investoři za svůj vklad do fondu dostávají podílové listy, které odpovídají podílu jejich vkladu na celkovém nahromaděném majetku fondu. Podle možností podílníků rozlišujeme dva základní typy podílových fondů a to podílové fondy otevřené a uzavřené.
Otevřené podílové fondy jsou takové, kde mají podílníci možnost prodat své podílové listy kdykoli zpět fondu výměnou za své peníze. U uzavřených podílových fondů tuto možnost nemají a podílové listy fondu mohou prodat až po skončení doby, na kterou bylo do podílového fondu investováno. Mohou ale s podílovými listy uzavřených fondů obchodovat na burzovních nebo mimoburzovních trzích.
Pro investování do podílových fondů je důležitý především výběr správného fondu. Když zkontrolujeme aktuální kurzy fondů, dostaneme hrubou představu, v jaké situaci se který fond nachází. Když nevíme, jak si vytipované fondy vedou, či teprve chceme vytipovat pro nás ideální fondy, můžeme zkusit konzultovat finanční poradenství. Většina fondů, které jsou investorům k dispozici pro jejich vklady, jsou fondy otevřené. Je tedy možnost, v případě, že nejsme s hospodařením fondu spokojeni, své peníze z fondu stáhnout vrácením podílových listů. Neměli bychom se ale unáhlit a stahovat své peníze ihned po jejich vložení, s tím, že fond nám nevyhovuje. Lepší je ponechat si podílové listy alespoň půl roku, po uplynutí této doby již nejsou fyzické osoby povinny zdaňovat výnosy z podílových fondů.

Comments are closed.

Designed by Health Advisor, In collaboration with Gadjet, Financial Spread Betting & Accounting and Tax Software Forums.