Kurzy fondů

Kurzy fondů

Musíme pamatovat, že svět financí je velmi komplikovaný a vše ovlivňuje vše a vše souvisí se vším. Provázanost jednotlivých akcí finančních subjektů a situací v nejrůznějších sférách života se promítá i do hospodaření fondů. Kurzy fondů jsou pak ovlivněny vším, co s tímto hospodařením souvisí a co má na něj vliv.

Co ovlivňuje kurzy fondů?

Pokud kurzy fondů odpovídají přibližnému stavu, v němž se fondy nacházejí, co je tedy ovlivňuje? Znalosti z finančního světa jsou tak komplexní a neustále se mění, že jakýkoli politický či ekonomický vývoj ve světě, který by se jen trochu mohl dotknout hospodaření fondu, ovlivní také jeho kurz. Pokud klesne kurz fondu, ovlivňuje to chování investorů, kteří mohou chtít u otevřených fondů prodat své podílové listy a získat tak zpět své peníze, neboť snižování kurzu předznamenává špatný vývoj fondu. Ovšem výběrem svého vkladu uvedou fond do horší situace, což způsobí další propad kurzu. Kurzy fondů mohou být také dány do souvislosti s kurzy podílových listů, které se denně přepočítávají dle aktuální výše celkového jmění fondu. Pokud poklesne hodnota portfolia fondu, poklesnou i kurzy podílových listů. To pak může ovlivnit i kurzy fondů.

Podílové fondy – do čeho investují?

Podílové fondy můžeme rozdělit podle toho, jakým způsobem investují a s jakými riziky je toto investování spojeno. První skupinou jsou fondy peněžního trhu, které jsou nejméně rizikové, investují do bezpečných dluhopisů se splatností do jednoho roka nebo termínovaných vkladů. Investování do těchto fondů může být krátkodobé, například na jeden rok, mají také nejmenší zhodnocení.
Druhým typem jsou podílové fondy dluhopisové, které jsou stále považovány za bezpečné. Investují hlavně do dluhopisů. Mají o něco vyšší zhodnocení než fondy peněžního trhu a vyplatí se je proto využívat po delší dobu.
Třetím typem jsou fondy akciové, které jsou považovány za nejvíce rizikové, zároveň ale nesou největší výnosy, a proto jsou ideální na dlouhé období. Vklady tak budou mít čas se zhodnotit. Fondy kombinující všechny předchozí druhy investic se nazývají smíšené fondy.
Posledním typem jsou zajištěné fondy, které za jakýchkoli okolností garantují vyplacení vložené částky.

Comments are closed.

Designed by Health Advisor, In collaboration with Gadjet, Financial Spread Betting & Accounting and Tax Software Forums.