Kurzy fondů – naše peníze v dobrých rukou

Kurzy fondů – naše peníze v dobrých rukou

V čem tkví výhoda podílových fondů, jsme již naznačili. Podílové fondy představují způsob investování, díky kterému se o naše peníze stará vysoce kvalifikovaný kolektiv manažerů. Nemusím se tak spoléhat na naše vratké znalosti z oblasti finančnictví. Ovšem musíme mít určité znalosti, abychom si správně vybrali fond, kterému naše volné finanční prostředky svěříme. Ať si to přiznáme či nikoli, podílové fondy jsou stále rizikovějším způsobem investování než stavební spoření nebo jiné spořicí produkty. Budeme-li zkoumat kurzy fondů, můžeme zjistit, že fondy mívají dlouhodobé tendence vývoje ale také nenadálé výkyvy. Právě tyto výkyvy by nás neměly zmást. Musíme se zaměřit spíše na dlouhodobé hospodaření a nejlépe je znát i povahu manažerů spravujících fond. Tedy zda odpovídá naší představě. Důležité je, zda rádi riskují nebo se spíše drží při zemi. Samozřejmě pokud by po vložení našeho vkladu došlo například k výměně vedení, můžeme na to patřičně reagovat. Pokud bude styl nového vedení fondu odpovídat našim požadavkům, s kterými jsme do fondu peníze ukládali, lze se přizpůsobit. V případě extrémní nespokojenosti se stylem řízení fondu, si můžeme své peníze vzít zpět.

Kurzy fondů – kde je získat?

Informace o kurzech podílových fondů lze získat z mnoha zdrojů, největším zdrojem informací z finančního trhu je samozřejmě internet. Existuje řada specializovaných stránek, které zprostředkovávají statistiky a grafy vývojových trendů. Můžeme tak mít kurzy fondů stále v dohledu a orientovat se podle nich ve vývoji na finančním trhu. Nejen, že si podle nich můžeme vybrat, do kterého fondu budeme investovat, ale také sledovat počínání fondu, když už jsme do něj investovali. Když nebude vývoj po delší dobu příznivý, je pak jen na nás, zda se rozhodneme počkat a doufat v obrat k lepšímu, nebo své peníze raději stáhneme zpátky.
V kolísání hodnoty vložených peněz lze spatřovat jeden z hlavních rozdílů mezi podílovými fondy a spořením. Stavební spoření, které také přináší dobré zhodnocení, je stabilní, peníze v něm pouze přibývají, nikdy neubývají.

Comments are closed.

Designed by Health Advisor, In collaboration with Gadjet, Financial Spread Betting & Accounting and Tax Software Forums.